Vedecké publikácie o NFI Protokole

Rok 2022

Forum Diabetologicum
Forum Diabetologicum (Číslo 2/2021,Suppl 2)
Racionálna výživa a jej význam
Kapitola 24, str.: 223-237

Rok 2021

13 Kongres internet medicíny
XIII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY
(Dátum: 19.6.2021 o 11:10 hod)
NFI protokol a jeho využitie v liečbe diabetes mellitus 2. typu a obezity
str.: 10
Interná medicína
Interná medicína - IV. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII Online webinár (21/2021 - 05. február 2021)
Využitie NFI protokolu k liečbe dlhodobo zle kompenzovaného diabetika 2. typu.
str.: 20

Rok 2020

Diabetologické din 2020
Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 2020 (Jubilejné XXX.)
Hotel Pátria - Štrbské Pleso
NFI Blok (11.09.2020)
 

 

 

 

 

 

NFI protokol, od teórie k praxi
Autor: Plášil R. (Vrútky), Hickman D. (Londýn)
str.: 68 - 69
Manažment pacienta na NFI protokole
Autor: Lejavová J. (Liptovský Mikuláš), Hickman D. (Londýn)
str.: 70
Štúdia eatNFI. Protokol a vyhodnotenie prvých výsledkov na súbore viac ako 100 pacientov
Autor: Martinka E. (Ľubochňa)
Slovenská Diabetologická Asociácia

Slovenská Diabetologická Asociácia uverejnila na svojich stránkach nasledovné články o NFI Protokole:

NFI protokol, otázky a odpovede

Po medializácii NFI protokolu nasledovalo množstvo otázok adresovaných NFI tímu. Na tie najčastejšie otázky pacientov odpovedá v článku diabetologička MUDr. Janka Lejavová.
Viac sa dočítate v článku.

NFI protokol - nový prístup k liečbe diabetu 2. typu.

NFI protokol je na Slovensku využívaný už od júna 2018 a predstavuje nový typ liečby daibetes druhého typu. V článku sa dozviete viac o tom, ako NFI protokol funguje a aký je jeho základný princíp. Ponúkne vám odpovede na otázky, pre koho je NFI stravovací plán určený, pre koho vhodný nie je a aké má benefity pre zdravotný stav človeka.
Viac sa dočítate v článku.

Príbeh môjho pacienta Petra

Autor: MUDr. Janka Lejavová Diabetologická, ambulancia Liptovský Mikuláš

Život diabetika je ťažký a pociťuje to aj jeho rodina a blízke okolie. Predstava nevyliečiteľnej choroby, na ktorú časom len pribúdajú lieky, nie je veľmi optimistická. No je tu nová metóda liečby diabetes. V článku rozpráva MUDr. Janka Lejavová príbeh jej konkrétneho pacienta Petra. „Prečo som sa rozhodla zverejniť tento príbeh? Pretože je výnimočný. Pre mňa, ako lekárku, aj ako človeka. Ale najmä pre Petra, ktorý si po 30 rokoch ťažkej choroby môže opäť užívať život so všetkým, čo k nemu patrí.“ (Lejavová, 2020).
Viac sa dočítate v článku.

T. Colin Campbell

T. Colin Campbell uverejnil na svojej stránke nutritionstudies.org nasledovné články o NFI Protokole:

Top 10 Plant-Based News Stories and Articles of 2020

Top 10 Plant-Based News Stories and Articles of 2020

Medical News: Plant-Based Diet Reverses Type 2 Diabetes in 84% of Patients, New Study Finds

Medical News: Plant-Based Diet Reverses Type 2 Diabetes in 84% of Patients, New Study Finds
 
 

Rok 2019

Diabetologické din 2019
Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 2019 ( XXIX.)
Hotel Pátria - Štrbské Pleso
Blok NFI diet (31.05.2019)
 
 
 
 
 
 
 
NFI (Natural Food Interactions) diet. What it is and what it can bring to your patient
Autor: Hickman D., Plevová Z. (Londýn)
Diabetes remission in type 2 diabetes through the NFI diet (Protocol)
Autor: Lejavová J., Hickman D.2, Plevová Z.2 (Liptovský Mikuláš, 2Londýn)
Prvé skúsenosti s Natural Food Interactions (NFI) diet v projekte NEDU Ľubochňa
Autor: Martinka E., Hickman D.2, Dókušová S., Rončáková M., Plevova Z.2, Thomková T., Plichtová M. (Ľubochňa, 2Londýn)
 
 
 
T. Colin Campbell

T. Colin Campbell uverejnil na svojej stránke nutritionstudies.org nasledovné články o NFI Protokole:

My Type 2 Diabetic Patients Transformed Their Health Through Diet

My Type 2 Diabetic Patients Transformed Their Health Through Diet

Medical News: National Institute Integrates Plant-Based Diet to Treat Type 2 Diabetes

Medical News: National Institute Integrates Plant-Based Diet to Treat Type 2 Diabetes