NFI protokol na dosiahnutie stabilizácie diabetu 2. typu, s možnosťou redukcie až ukončenia antidiabetickej liečby.
NFI protokol k redukcii hmotnosti u nediabetickej populácie.

Diéta na báze chemickej interakcie zložiek potravín

(Natural Food Interaction Diet - NFI Diet)

NFI protokol bol vyvinutý v prvom rade na dosiahnutie stabilizácie cukrovky 2. typu s možnosťou ukončenia antidiabetickej liečby. Táto stránka slúži predovšetkým ako podpora a zdroj informácií pre diabetických pacientov, ktorí sú na NFI protokole na základe odporúčania ich diabetológa. NFI protokol je nástroj, ktorý môže vrátiť zdravie ľuďom, dokonca aj tým, ktorí si mysleli, že ho už nenávratne stratili. Našim cieľom je sprístupniť NFI protokol širokej verejnosti. NFI protokol je spojený s viacerými pridruženými benefitmi, predovšetkým treba spomenúť pokles krvného tlaku, úpravu hladín cholesterolu a triacylglycerolov v krvi, úpravu telesnej hmotnosti. Vďaka tomu tento program môže zmeniť život tisícom ľudí.

Vzhľadom na to, že vedľajším účinkom NFI protokolu je strata hmotnosti, modifikovali sme NFI diétne plány aj pre nediabetickú populáciu s nadváhou resp. obezitou. NFI plány na stratu hmotnosti sa dajú kúpiť priamo cez našu stránku po zaregistrovaní sa a vyplnení profilu (Zaregistrujte sa / Prihláste sa).

NFI protokol nie je diéta v pravom slova zmysle, je to skôr zdravý životný štýl. Slovo diéta sa väčšinou spája s nejakým obmedzením, či už je to kalorické obmedzenie, obmedzenie sacharidových jednotiek u diabetikov, alebo obmedzenie niektorej zložky potravín, ako napríklad bezlepková diéta, diéta s nízkym obsahom tukov, nízkobielkovinová diéta, nízkocholesterová diéta a podobne. Všetky bežné diéty vyžadujú hlbšie znalosti z nutričnej oblasti: ako počítať kalórie, sacharidové jednotky u diabetikov, ktoré potraviny obsahujú lepok a ktoré nie, ktoré potraviny majú menej tukov, bielkovín alebo nízky obsah cholesterolu. Aj keď si človek naštuduje odpovede na tieto základné otázky, stále hrozí riziko, že jeho strava nebude nutrične vyvážená.

V súvislosti s akoukoľvek diétou sa vždy vynárajú ďalšie otázky:

 1. Ako dlho musím diétu dodržiavať?
 2. Kedy sa dostaví zlepšenie zdravotného stavu?
 3. Bude diéta u mňa účinná?
 4. Aké je riziko jojo efektu?

V ďalšom texte sa budeme jednotlivým otázkam venovať bližšie.

Čím sa NFI protokol líši od ostatných diét?

Voľný slovenský preklad názvu Natural Food Interactions Diet napovedá, že táto diéta je založená na chemickej interakcii zložiek potravín. Pre vysvetlenie podstaty tohto prístupu je kľúčové slovo chémia. Vždy keď sa zameriavame na nejaký problém v tele, či už je to nadbytočná hmotnosť, alebo cukrovka 2. typu, najskôr identifikujeme chemické zlúčeniny, ktoré budú cielene a opakovane odstraňovať príčinu daného problému: tukové tkanivo, drobné lipidy na inzulínových receptoroch a podobne. Potom sa sústredíme na to, aby sme dané chemické látky vytvorili v priebehu tráviaceho procesu presne v oblasti, kde sú potrebné. Nakoniec sa zameriame na to, aké chemické látky (reaktanty) musíme prijať v potrave. Najväčšia rôznorodosť chemických látok je v celorastlinných potravinách ako strukoviny, orechy, rôzne semienka, ovocie a zelenina, preto tieto potraviny tvoria základ NFI protokolu.

Hlavné odlišnosti NFI protokolu a ostatných diét:

 1. NFI protokol nemá žiadne kalorické obmedzenie. Nie je potrebné počítanie kalórií a v prípade diabetikov sa nemusia počítať sacharidové jednotky.
 2. Protokol pôsobí úplne u každého, nakoľko využíva chemické procesy počas trávenia. Každý človek má rovnaké tráviace enzýmy a rovnakú stavbu tráviaceho systému.
 3. NFI protokol je vždy presne vypočítaný pre každého jednotlivca. Ako základné kritérium sa berie do úvahy vek, výška, váha a pohlavie. Všetky naše plány sú šité na mieru, to čo funguje pre jedného jednotlivca, jednoducho nefunguje pre druhého a všetky metabolické procesy v organizme musia zohľadňovať uvedené štyri parametre. Poznámka: v prípade NFI protokolu pre dosiahnutie stabilizácie cukrovky 2. typu sa musia zohľadňovať viaceré ďalšie parametre.
 4. Vďaka presnému nastavovaniu diéty pre každého jednotlivca, strava je plne nutrične vyvážená podľa potrieb daného organizmu.
 5. Chemické zlúčeniny, ktoré NFI protokol vytvára v tele počas procesu trávenia, cielene pôsobia na lipidy v svalových bunkách a na viscerálny tuk, obaľujúci orgány ako pečeň a pankreas, čo spôsobuje stratu tuku hlavne z oblasti brucha.
  1. o V prípade NFI protokolu na dosiahnutie stabilizácie cukrovky 2. typu, sú chemické reakcie v rámci NFI protokolu ešte špecifickejšie a spôsobujú odbúravanie mikrolipidových čiastočiek z povrchu receptorov inzulínu a v zložitejších prípadoch aj priamo z povrchu mitochondríi vo vnútri buniek.
 6. Doba, počas ktorej musíte nasledovať NFI protokol, závisí od počiatočného stavu jednotlivca a od výsledku, ktorý sa očakáva.
  1. V prípade NFI protokolu na stratu hmotnosti si môžete vypočítať počet týždňov podľa toho, koľko potrebujete schudnúť. V priemere sa vďaka chemickým procesom v NFI protokole schudne 1,5 až 2,5 kg týždenne bez výraznej fyzickej aktivity a 2,5 až 3,5 kg, keď sa ku diéte pridá šport alebo iná fyzicky náročná aktivita. To znamená, že 20 kg hmotnosti sa vďaka NFI protokolu dá schudnúť za 10 týždňov bez cvičenia a 6-7 týždňov, ak sa pridá fyzická aktivita.
  2. V prípade NFI protokolu na dosiahnutie stabilizácie cukrovky 2. typu, úbytok hmotnosti je rovnaký, ako je uvedené vyššie. Čo sa týka liečby pomocou antidiabetík alebo inzulínu, pacient začína redukovať liečbu zhruba po 2-3 týždňoch na protokole, u určitého percenta pacientov je však nutné redukovať liečbu hneď v prvom týždni NFI protokolu. Po úplnom vysadení antidiabetickej liečby pacient musí nasledovať NFI protokol ešte aspoň ďalšie 4 týždne a v prípade pacientov s nadváhou, až do dosiahnutia BMI 23. Priemerná doba na NFI protokole sa u diabetických pacientov pohybuje medzi 13 až 23 týždňov.
 7. Po ukončení NFI protokolu nenastáva jojo efekt, nakoľko NFI protokol nepracuje na princípe kalorického obmedzenia a po jej ukončení ľudia len prirodzene pokračujú v zdravom štýle stravovania.
 8. Z vedľajších benefitov NFI protokolu môžeme uviesť výrazne zlepšený krvný tlak a zníženie hladiny cholesterolu, čo následne znižuje riziko ďalších chronických ochorení.
 9. Všetky suroviny sú bežne dostupné v supermarketoch alebo obchodoch so zdravou výživou.

Poznámka: NFI protokol si nezamieňajte s vegánskou stravou. Napriek tomu, že používame rastlinné produkty, pracujeme len s vybranými druhmi potravín, ktoré majú vhodné chemické zloženie pre použitie v NFI protokole. Napríklad, počas NFI protokolu nepoužívame ananás, ale po ukončení diéty ho môžete zaradiť do svojho jedálnička v neobmedzenom množstve. NFI protokol by taktiež nemal byť zamieňaný s celorastlinnou stravou (Whole Food Plant Based Diet), nakoľko na raňajky používame cereálie s vysokým obsahom vlákniny, ktoré prešli výrobným procesom.

Čo je vlastne cukrovka 2. typu?

Keďže táto stránka je zameraná hlavne na podporu diabetikov 2. typu, je dôležité objasniť si pohľad tvorcov NFI protokolu na toto civilizačné ochorenie. Väčšina laickej verejnosti spája vznik cukrovky výlučne s nadmernou konzumáciou cukrov. Tvorcovia NFI protokolu sa prikláňajú k poznatku, že cukrovka 2. typu je civilizačné ochorenie, pri ktorom nadbytočné tuky (lipidy) pokrývajú receptory inzulínu na povrchu svalových buniek a buniek orgánov tela. To má za dôsledok, že inzulín produkovaný betabunkami pankreasu sa na tieto inzulínové receptory nedokáže naviazať. V zdravom organizme si efekt naviazania inzulínu na inzulínový receptor môžeme predstaviť ako kľúč, ktorý otvorí dvierka do bunky, aby glukóza z krvného obehu prešla do vnútra buniek. V prípade cukrovky 2. typu sú tieto receptory („zámky”) pokryté lipidovými čiastočkami a „inzulínové kľúče” nedokážu odomknúť dvere do buniek. To spôsobí, že glukóza sa nemá ako dostať do vnútra buniek, ale sa hromadí v krvnom obehu a zapríčiňuje cukrovku 2. typu.

Čo spôsobuje cukrovku 2. typu.
Čo spôsobuje cukrovku 2. typu. PowerPoint slide z NFI prezentácie pre diabetických pacientov.

Tvorcovia NFI protokolu považujú cukrovku 2. typu za civilizačné ochorenie, ktoré je u 90% postihnutých pacientov reverzibilné a vďaka NFI protokolu je toto dosiahnuteľné v relatívne krátkom časovom období. Zvyšných 10% pacientov predstavuje diabetikov s nedostatočnou tvorbou inzulínu v pankrease, ktoré je bežné najmä u dlhoročných diabetikov. Aj u týchto pacientov sa však vďaka NFI protokolu dostaví výrazné zlepšenie cukrovky a celkového zdravotného stavu spojené s možnosťou výraznej redukcie predpísanej antidiabetickej liečby.

Čo naši klienti hovoria

Ivan P.
Slovensko

Bola mi diagnostikovaná cukrovka 2. typu a nasadená inzulínová liečba (90 j. denne). Keďže som vodič s povolania, nemohol som vzhľadom k diagnóze túto prácu vykonávať. Neskôr prišla ponuka od pani MUDr. Lejavovej na NFI protokol. Už po niekoľkých dňoch som zbadal účinky ohľadom znižovania cukru v krvi. Po cca 5-6 týždňoch sa stav cukru upravil natoľko, že som prestal brať inzulín a boli mi nasadené tabletky. Od tohto času som sa znova mohol vrátiť späť k môjmu povolaniu - vodič z povolania. Ešte raz by som chcel vysloviť veľké ďakujem!

Eva A.
Slovensko

Som nesmierne rada, že som sa v roku 2020 rozhodla dať na boj s cukrovkou a kilami. Bol to náročný rok, no veľa som sa naučila. Schudla som celkovo 22 kg a cukor mám ustálený. Mudr. Lejavová pri mojej poslednej kontrole bola spokojná a znížila mi dávku lieku na diabetes a jeden už neužívam vôbec, bol vylúčený asi po 2 mesiacoch na NFI protokole. Je dôležité povedať aj to, že sa mi upravil krvný tlak a cholesterol, nemám už žiadne lieky, som mobilnejšia a pohyblivejšia. Toto je prvýkrát, čo som schudla tak výrazne. Pokúšala som sa o chudnutie mnohými diétami už veľa krát, ale bez dlhodobých úspechov. Vždy prišiel jojo efekt. Ďakujem, že vďaka NFI môžem žiť plnohodnotnejší život.

Veronika B.
Slovensko

Toto je krátky príbeh o tom, ako mi NFI diet zmenila život. Po dvoch pôrodoch sa moje telo zmenilo na nepoznanie, Čítať viac ...

Oľga Š.
Slovensko

Chcela by som sa s vami podeliť o moje skúsenosti so stravovaním na NFI protokole. Predtým som skúšala rôzne diéty a tabletky na chudnutie, no bohužiaľ, Čítať viac ...

Jozef B.
Slovensko

O NFI protokole som sa dozvedel od môjho kardio lekára. Moja váha v júli 2019 bola 109kg a mal som veľmi zlé výsledky lipidov, cholesterolu, glykémií Čítať viac ...

NFI Diétny plán na mieru